CRM и WMS

CRM - Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите, за по-кратко само CRM система, е приложен софтуер за организации и предприятия, който управлява взаимодействието с настоящи и бъдещи клиенти. CRM софтуерът автоматизира и интегрира функциите по продажби, маркетинг и поддръжка в рамките на организацията. Затова CRM може да бъде самостоятелно приложение или специален модул в рамките на единна система за Планиране на ресурсите на предприятието (или ERP).
Основната цел на внедряването на CRM-системата е да се създаде конвейер за привличане на нови клиенти и развитие на отношенията с досегашните клиенти.

WMS - Система за управление на склад е софтуерно приложение, предназначено да поддържа и оптимизира функционалността на склада и управлението на дистрибуторския център. Правене на поръчки, заприхождаване на стока, ревизия и много други функции с мобилен баркод пистолет.
Всеки нов служител, след 15 минути започва да прави поръчки от всички категории стоки, все едно цял живот е работил тази работа в този склад.

Тези системи улесняват управлението при използване на опростени автоматични технологии, полезни при ежедневни дейности като планиране, организиране, набиране на персонал, насочване, поддържане на складове и контрол на използването на наличните ресурси, за преместване и съхранение на материали вътре, около и извън склада, като същевременно поддържа персонал в извършване на движение и съхранение на материали в и около склад, без да причинява големи мащабни разхищения на бизнес ресурсите. Системите за управление на складовете подпомагат складовия персонал при изпълнението на процесите, необходими за справяне с всички основни и много незначителни складови задачи, като получаване, проверка и приемане, прибиране, вътрешно попълване до позиции за пикиране /местата за вземане на стока/, опаковане, групиране, услуги с добавена стойност, сглобяване на поръчки и преместването им на рампа за товарене, документация и доставка (товарене на превозни средства). Система за управление на склад също помага при насочване и валидиране на всяка стъпка, улавяне и записване на цялото движение на инвентара и промени в състоянието на файла с данни. Система за управление на склад обикновено представлява централното звено в софтуерната структура на склада. WMS получава поръчки от основната хост система, най-вече ERP система, управлява ги в база данни и след подходяща оптимизация ги доставя на свързаните системи за управление на конвейера. Това става ясно, когато разгледате процесите, необходими за електронната търговия: веднага щом клиентът направи поръчка на уебсайт, информацията се предава чрез хост компютъра на бизнеса (най-вече ERP система) към WMS. След това всички необходими стъпки за управление на тази поръчка, избор на поръчаните артикули и т.н. се обработват в WMS. След това информацията се изпраща обратно към компютърния хост за бизнес, за да се подкрепят финансови транзакции, предварителни известия за доставка на клиенти, управление на запасите и т.н.