ERP

Единна система за Планиране на ресурсите на предприятието (или ERP). ERP системите се обуслявят от следните компоненти:
 
Транзакционна база данни
Портал за управление
Система за бизнес анализ
Подлежащи на персонализиране отчети
Опростено планиране на ресурсите – Кой, какво и кога прави?
Анализиране на продукцията
Външен достъп чрез технологии като уеб услугите
Възможност за търсене на данни
Управление на документооборота
Изпращане на съобщения
Управление на работния процес

Не е нужно вече да пазите старите хартиени документи в чанти, торби и чували в някоя стая и когато потрябват, да ги търсите 1-2 часа. При нас е за секунди.
Връзката с клиети и доставчици никога не е била по-лесна и прозрачна.
Ръководството определя, кой служител достъп до какво част от платформата да има - индивидуално или за група служители.
Справките са много и различни. За секунди може да разберете: кои клиенти са спрели да зареждат; коя стока и наближава или е изтекъл срока на годност; коя стока не се продава и много други.
Промоции без ограничение от вида и търсената търговска механика. Лесно залагате и лесно следите, кой от какво и кога да се възползва.
Изпращане на информационен, рекламен или поздравителен бюлетин за секунди с натискане на едно копче, до всички клиенти или само на част от тях.

Предимства:


Основните предимства на ERP системата е да интегрира множество бизнес процеси като пести време и разходи. Управителите могат да вземат решения по-бързо и да допускат по-малко грешки. Информацията е достъпна за цялата организация. Дейностите които са облагодетелствани от тази система са:

 • Прогнозиране на продажбите, което позволява оптимизация на складовата база.
 • Хронологична история на всеки паричен превод организиран в база данни.
 • Следене на поръчката, от момента на приемането до реализацията и на пазара.
 • Следене на приходите, от издаването на фактури до касовите бележки.
 • Окомплектоване на поръчките, инвентаризация, фактурирането от страна на продаващия.

ERP системите централизират бизнес данните, като:

 • Намалява нуждата от синхронизиране на промените между повече системи като: отдел финанси, реклама, продажби, човешки ресурси и производствени приложения.
 • Дава по-голяма обективност и яснота във всеки дял на статистическата информация.
 • Облекчава стандартизацията именуване / кодиране.
 • Осигуряване на цялостен поглед на предприятията, информация достъпна в реално време, от всяка точка, осигуряваща вземане на правилни решения.
 • Защитаване на информацията като се обединяват няколко системи за сигурност в една обща структура.

Ползи:
 
 • ERP могат значително да подобрят качеството и ефективността на бизнеса. Чрез поддържане на производствената среда в оптимален ритъм. ERP спомага за подобряване качеството на продукта, което се отразява в по-добро качество на услугата, по-добра производителност и увеличаване на приходите за компанията.
 • ERP предоставя важна информация за управлението на бизнеса по пътя на развитието му.
 • ERP създава по гъвкави компании, адаптиращи се по-лесно към непрекъснато променящата се бизнес среда. Подпомагат и сплотяват работата на отделните звена като подобряват вътрешната и външна бизнес среда.